Bevilling til kompressionsstøvler? Sådan laver du en ansøgning

Bevilling til kompressionsstøvler? Sådan laver du en ansøgning

Bevilling af kompressions støvle

Servicelovens paragraf 112 giver dig mulighed for, at få bevilliget kompressions støvler såfremt du lider af sygdomme der varigt nedsætter din funktionsevne.

Kravet er at kompressions støvlerne (og hjælpemidlet generelt):
1) i væsentlig grad skal kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad skal lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) skal være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kompressions støvler kan i mange tilfælde hjælpe mod mange bivirkninger fra sygdomme og lidelser som er forårsaget af dårligt blodomløb i benene, idet de går ind og fjerne affaldsstoffer i bl.a. ben og dermed giver en bedre bevægelse. Sygdomme hvor kompressions støvler ofte har effekt kan være:

  • Ødemer.
  • Diabetes.
  • Gigtsmerter.
  • Uro i benene.
  • Åreknuder.
  • Bevilling af kompressions støvler.

Det er dog væsentligt at understrege at det ikke lidelsens art eller omfang, der er afgørende for, om man kan bevilges et hjælpemiddel, men derimod følgerne af den nedsatte kropslige eller kognitive funktion

Frit leverandør valg i følge servicesloven

Der er frit leverandørvalg. Vælg med omtanke.

Her er, hvad der står i servicelovens § 112 stk. 3 og 4 om frit leverandørvalg:

“Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.”

Vi får ofte henvendelser fra folk, som har fået bevilliget kompressions støvler og ved derfor hvordan vi skal hjælpe. Af vejledningen til serviceloven fremgår det at, “hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel”. Vores priser er yderst konkurrencedygtige, hvorfor vi er meget velegnet til folk som har fået en bevilling. Herudover har vi prisgaranti, således at hvis du finder et produkt med de samme specifikationer matcher vi og giver dig 5% yderligere rabat.

Kommunerne og det frie leverandørvalg

Visse kommuner har samarbejdsaftaler med bestemte leverandører af kompressions støvler. Det vil du opdage, når du søger kontakt til din kommune om betaling af dit hjælpemiddel. Kommunen pointerer, at dens samarbejdsarbejdspartnere udleverer det bedst, billigst egnede hjælpemiddel, og at du selv skal betale en eventuel prisdifference, hvis du vælger en anden leverandør. Uanset kommunens leverandøraftaler, har du retten til frit at vælge, og indtil videre har vi ikke været udfor at folk har skulle betale mere hos os. Produkter der ofte henvises til:

  • HMI 103776
  • HMI 103775
  • HMI 100520
  • HMI 100517

Sådan gør du når du vil bruge din bevilling på kompressions støvler

Indledende snak Ring eller skriv til os og fortæl hvad du søger, så vi kan give dig den rigtige vejledning.

Bestillng af kompressions støvler med bevilling Send os en underskrevet kopi af din bevilling, enten som indscannet kopi til: kundeservice@optimasport.dk.

Når vi har modtaget din bevilling og set den igennem afsender vi dine kompressions støvler til dig.